Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas, aby MVDr. Julie Janoušková zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji MVDr. Julii Janouškové, IČO: 75144361 se sídlem Fialková 1382/33, Praha, která je zapsaná v živnostenském rejstříku.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádost o změnu/odebrání kontaktu z naší databáze