MVDr. Julie Janoušková se nad rámec svých běžných pracovních povinností zaměřuje na medicínu plazů – ošetřujeme želvy, chameleony, leguány, gekony, agamy a některé hady.

V ordinaci jsem navázala na 37 letou praxi MVDr. Tomáše Vopršálka, který byl jedním z prvních „plazích“ veterinářů u nás. V době studií jsem vykonávala praxi u pana profesora MVDr. Zdeňka Knotka, kde jsem také obhájila diplomovou práci a státnici z drobných savců a exotických zvířat.

  • Poskytuji exotickým pacientům kompletní péči, preventivní i léčebnou, včetně vyšetření trusu.
  • Ve složitějších případech provádím rentgenologická vyšetření a diagnostiku z krevních testů.
  • Provádím chirurgii měkkých tkání díky inhalační anestezii, vyjma zákroků na krunýři želv, kde je nutná osteotomie.